Kurs Psychoterapii OLZON

Kurs Psychoterapii
Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic
Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie
organizowany przez
Przejdź do treści
INFORMUJEMY O ZAKOŃCZENIU NABORU NA KURS PSYCHOTERAPII NA ROK AKADEMICKI 2018/19
KURS PSYCHOTERAPII

Atestowany jest przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Głównym celem kursu jest wykształcenie psychoterapeutów przygotowanych do samodzielnego wykonywania swojego zawodu.
Zgodnie z kryteriami Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego proponowany Państwu kurs obejmuje szkolenie we wszystkich głównych nurtach psychoterapeutycznych, jednak podstawowym podejściem w tym kursie jest podejście psychoanalityczne. Szkolenie to jest skierowane do osób chcących prowadzić psychoterapię zarówno w publicznym jak i w prywatnym sektorze służby zdrowia.

Zgodnie z powszechnie uznawanymi standardami kurs psychoterapii przebiega w trzech obszarach:
  • szkolenia teoretyczne
  • własny trening emocjonalny
  • praca superwizyjna
  • doswiadczenie kliniczne w postaci staży w wybranych jednostkach służby zdrowia

WYKŁADY I SEMINARIA
Wykłady odnoszą się do podstawowych podejść w psychoterapii: (systemowe, poznawczo-behawioralne, humanistyczne i integracyjne), natomiast ćwiczenia i seminaria prowadzone są w oparciu o podejście psychoanalityczne.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
  • warsztaty i seminaria dotyczące: podstaw tworzenia relacji terapeutycznej indywidualnej i grupowej, podstaw prowadzenia terapii indywidualnej i grupowej, zjawisk procesu terapeutycznego oraz technik terapeutycznych,
  • terapia własna: indywidualna lub grupowa praca nad problematyką własną,
  • superwizja indywidualna i grupowa,
  • staż w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic, w Zakładzie Terapii Rodzin lub innej akredytowanej jednostce, gdzie główna metodą leczenia jest psychoterapia

ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ OSOBOWOŚCI I NERWIC
Organizator Kursu Psychoterapii to instytucja powstała w 2002 roku jako jednostka specjalizująca się w leczeniu głebokich zaburzeń osobowości (m.in. typu borderline, czy narcystycznego). Założenia oddziału opierają się zarówno na doświadczeniach zagranicznych placówek pracujących z podobną grupą pacjentów, a szczególnie szpitala Cassell w Wielkiej Brytanii jak i na autorskim programie leczenia ZO.
Głównymi metodami leczenia w oddziale są psychoterapia psychoanalityczna i społeczność terapeutyczna. Uczestnicy kursu w swoim szkoleniu będą mogli zapoznać się z unikalnymi metodami pracy z pacjentami z zaburzeniami osobowości. Ta grupa pacjentów jest coraz liczniejsza i szczególnie trudna w leczeniu. Ordynatorem oddziału jest specjalista psychiatra i superwizor PTP Ewa Niezgoda.


Budynek teatru

"Willa Dyrektora"

Budynek nr 102, gdzie znajduje się OLZON

Interdyscyplinarne Centrum Terapii Zajęciowej
Droga do Oddziału 7A
Wróć do spisu treści