Organizacja - Kurs Psychoterapii OLZON

Kurs Psychoterapii
Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic
Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie
organizowany przez
Przejdź do treści
ORGANIZACJA KURSU
Kurs jest czteroletnim szkoleniem dającym wiedzą potrzebną do prowadzenia psychoterapii oraz możliwość nabywania praktycznych umiejętności podczas ćwiczeń. Od drugiego roku szkolenia każdy uczestnik ma zapewnioną własne doświadczenie psychoterapeutyczne w formie grupowej. W całym procesie szkolenia mają miejsce różne formy pracy superwizyjnej jednak każdy z uczestników pod koniec szkolenia a przed przystąpieniem do egzaminu kwalifikacyjnego będzie musiał zadbać o określoną ilość indywidualnych superwizji.
Zajęcia kursu psychoterapii odbywają się średnio raz w miesiącu w weekendy (sobota i niedziela) w Szpitalu Babińskiego. W sumie każdy rok to 10 spotkań „weekendowych” Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu, a kończą w czerwcu.

Zgrupowanie treningowo-dydaktyczne organizowane jest na początku 1 roku kursu. Udział w zgrupowaniu pozwala zdobyć wiedzę o własnym funkcjonowaniu w grupie oraz doświadczyć dynamiki grupy. Jest ono obowiązkowym elementem Kursu Psychoterapii. Zgrupowanie płatne jest odrębnie.

Na początku kursu zawierana jest umowa z uczestnikami kursu, która obejmuje wzajemne zobowiązania. Obowiązuje ona na jeden rok Kursu. Na każdy następny rok zawierana jest nowa umowa.

Dla uczestników Kursu przeznaczone są sale wykładowe z wyposażeniem multimedialnym oraz sale do warsztatów i zajęć terapeutycznych znajdujące się w Szpitalu Babińskiego w budynku Centrum Terapii (bud. nr 14) w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic (bud. nr 102, 3 piętro) i w Dziennym Oddziale Rehabilitacyjnym Psychiatrycznym (bud. nr 31a). Wyjątkowo zajęcia mogą się odbywać w sali konferencyjnej w Willi Dyrektora. W trakcie przerw w zajęciach w każdym z tych budynków uczestnicy Kursu mogą korzystać z zaplecza socjalnego.
Program Kursu Psychoterapii:
E-mail: kurs.psychoterapii@babinski.pl
Tel. 12 652 44 67
Szpital Kliniczny im. J. Babińskiego w Krakowie, 30-393 Kraków, ul. J. Babińskiego 29.
Nr konta:
35 1240 4722 1111 0000 4852 3589
Wróć do spisu treści