Nabór - Kurs Psychoterapii OLZON

Kurs Psychoterapii
Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic
Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie
organizowany przez
Przejdź do treści
NABÓR
Kurs adresowany jest do osób, które chcą uzyskać certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dotyczy to lekarzy i psychologów oraz osób z innym wykształceniem wyższym z zakresu medycyny i nauk humanistycznych, szczególnie aktywnie zainteresowanych tym rodzajem leczenia. Od kandydatów wymagany jest kontakt z pacjentem, pożądane odbycie stażu w szpitalu psychiatrycznym.
Zgodnie z wymogami PTP w atestowanym kursie psychoterapii mogą uczestniczyć osoby będące członkami Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii lub Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP od początku kursu oraz mające opłacone składki członkowskie.

Kwalifikacja na kurs odbywa się po przesłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: kurs.psychoterapii@babinski.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 652 44 67
Po przesłaniu zgłoszenia kandydat zapraszany jest na rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzaną z Kierownikiem Kursu – Ewą Niezgodą.

--------------------------------------------------------------------
Nabór na rok akademicki 2019/20 został zakończony.
E-mail: kurs.psychoterapii@babinski.pl
Tel. 12 652 44 67
Szpital Kliniczny im. J. Babińskiego w Krakowie, 30-393 Kraków, ul. J. Babińskiego 29.
Nr konta:
35 1240 4722 1111 0000 4852 3589
Wróć do spisu treści