Istnieje możliwość rozłożenia płatności na 4 raty po 1 900 zł

Opłata obejmuje zajęcia teoretyczne, praktyczne, grupę terapii własnej, superwizję oraz staże. W Kursie Psychoterapii Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie opłata obejmuje 300 godzin terapii własnej.

OPŁATY ZA KURS PROSIMY KIEROWAĆ na konto:
Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie
ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków.
Bank PKO SA
Nr  rachunku: 35 1240 4722 1111 0000 4852 3589
Tytuł: „KURS PSYCHOTERAPII” oraz imię i nazwisko uczestnika.