Zerówka - Kurs Psychoterapii OLZON

Kurs Psychoterapii
Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic
Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie
organizowany przez
Przejdź do treści
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
ZERÓWKA
KURS ZEROWY „ZERÓWKA” - to zajęcia stworzone z myślą o osobach nie posiadających doświadczenia w pracy z pacjentami, rozważających podjęcie pracy klinicznej.

Kurs wprowadzający do Kursu Psychoterapii organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic, atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pod kierownictwem lekarza psychiatry i superwizora SNPPTP Ewy Niezgody.

Głównym celem kursu zerowego jest przygotowanie praktyczne osób zainteresowanych w przyszłości podjęciem całościowo kursu psychoterapii. Obejmuje zajęcia praktyczne (kontakt z pacjentami) i omówienie doświadczeń w grupie Balinta oraz seminarium kazuistyczne (omawianie tekstów teoretycznych w nawiązaniu do zdobywanego doświadczenia).
Uczestnictwo w kursie zerowym umożliwia odbycie praktyk, wolontariatów i staży w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.

KWALIFIKACJA
Kurs adresowany jest do :
· studentów psychologii i kierunków pokrewnych od IV roku studiów nie mogących podjąć jeszcze całościowego kursu zainteresowanych pracą kliniczną,
· osób rozważających podjęcie szkolenia, nie posiadających doświadczenia w pracy z pacjentami,
· osób chcących pogłębić wiedzę teoretyczną w oparciu o kontakt z pacjentami.

Kwalifikacja na kurs odbywa się po przesłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego (obok) na adres e-mail: kurs.psychoterapii@babinski.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 652 44 67 lub 662 126 603.
Po przesłaniu zgłoszenia kandydat zapraszany jest na rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzaną z prowadzącymi kurs Ewą Niezgodą i Martą Haviar.

Nabór na rok akademicki 2018/19 został już zakończony.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
· podstawy kontaktu z pacjentem pod superwizją,
· grupa Balinta - omawianie własnych uczuć, myśli i trudności pojawiających się w kontakcie z pacjentem. Założeniem grupy jest dzielenie się i wymiana własnych doświadczeń w obecności osoby prowadzącej grupę. Ma  na celu uświadomienie psychologicznych aspektów problemów pacjentów oraz umożliwienie przyjrzenia się psychologicznej stronie kontaktu z pacjentem. W dyskusjach w ramach grup Balinta główny nacisk kładzie się na relację „lekarz/terapeuta“ – pacjent, a nie na problemy ściśle medyczne,
· wstęp do psychopatologii w oparciu o praktykę.

ZAJĘCIA TEORETYCZNE
· omówienie wybranych tekstów teoretycznych w kontekście doświadczanych zjawisk.

ORGANIZACJA
Kurs zerowy jest rocznym szkoleniem oferującym głównie kontakt z pacjentami pod superwizją oraz podstawy wiedzy teoretycznej na temat zawodu psychoterapeuty. Umożliwia praktyczne rozeznawanie możliwości kursanta do podjęcia dalszego szkolenia. Kurs powstał z myślą o osobach nie spełniających warunków kwalifikacji do całościowego kursu psychoterapii, pragnących zdobyć doświadczenie praktyczne i wiedzę z zakresu zawodu i szkolenia psychoterapeutycznego.
Kurs opiera się na zbieraniu doświadczeń w kontakcie z pacjentami oddziału, a następnie omawianiu zjawisk w grupie Balinta. Kurs zapewnia również podstawy teoretyczne na temat kontaktu terapeutycznego i psychopatologii osób mogących korzystać z psychoterapii wglądowej.

Zajęcia kursu zerowego odbywają się średnio raz w miesiącu (piątek lub sobota) w Szpitalu Babińskiego i trwają 3 godziny.
W sumie każdy rok to 10 spotkań. Zajęcia rozpoczynają się w październiku, a kończą w czerwcu. Koszt kursu to 1000 zł (możliwość rozłożenia opłaty na 2 raty).

Wróć do spisu treści