Zerówka - Kurs OLZON

KURS PSYCHOTERAPII OLZON
126524467
Przejdź do treści
Zerówka
BRAK NABORU NA ROK AKADEMICKI 2023/24
KURS ZEROWY „ZERÓWKA” - to zajęcia stworzone z myślą o osobach nie posiadających doświadczenia w pracy z pacjentami, rozważających podjęcie pracy klinicznej.

Kurs wprowadzający do Kursu Psychoterapii organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic, atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pod kierownictwem lekarza psychiatry i superwizora SNPPTP Ewy Niezgody.

Głównym celem kursu zerowego jest przygotowanie praktyczne osób zainteresowanych w przyszłości podjęciem całościowo kursu psychoterapii. Obejmuje zajęcia praktyczne (kontakt z pacjentami) i omówienie doświadczeń w grupie Balinta oraz seminarium kazuistyczne (omawianie tekstów teoretycznych w nawiązaniu do zdobywanego doświadczenia).

KWALIFIKACJA
Kurs adresowany jest do :
  • absolwentów psychologii, pielęgniarstwa, socjologii, pedagogiki, resocjalizacji zainteresowanych pracą kliniczną, nie mogących podjąć jeszcze całościowego kursu.

Kwalifikacja na kurs odbywa się po przesłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: kurs.psychoterapii@babinski.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 652 44 67 (sprawy organizacyjne) lub 662 126 603 (prowadząca kurs Marta Haviar).
Po przesłaniu zgłoszenia kandydat zapraszany jest na rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzaną z prowadzącymi kurs Ewą Niezgodą i Martą Haviar.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
  • podstawy kontaktu z pacjentem pod superwizją,
  • grupa Balinta - omawianie własnych uczuć, myśli i trudności pojawiających się w kontakcie z pacjentem. Założeniem grupy jest dzielenie się i wymiana własnych doświadczeń w obecności osoby prowadzącej grupę. Ma na celu uświadomienie psychologicznych aspektów problemów pacjentów oraz umożliwienie przyjrzenia się psychologicznej stronie kontaktu z pacjentem. W dyskusjach w ramach grup Balinta główny nacisk kładzie się na relację „lekarz/terapeuta“ – pacjent, a nie na problemy ściśle medyczne,
  • wstęp do psychopatologii w oparciu o praktykę.

ZAJĘCIA TEORETYCZNE
  • omówienie wybranych tekstów teoretycznych w kontekście doświadczanych zjawisk.

STAŻ
Uczestnictwo w kursie zerowym umożliwia odbycie staży w Szpitalu Klinicznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie dla studentów psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji lub studentów medycyny.
  • staż powinien trwać 3 miesiące,
  • staż powinien być odbywany minimum 3 dni w tygodniu w godzinach pracy oddziałów,
  • w ramach kursu zerowego nie organizujemy staży w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic,
  • o miejscu, terminie odbycia stażu, jego wydłużeniu lub skróceniu ostatecznie decyduje Kierownik Kursu dr Ewa Niezgoda.

ORGANIZACJA
Kurs zerowy jest rocznym szkoleniem oferującym głównie kontakt z pacjentami pod superwizją oraz podstawy wiedzy teoretycznej na temat zawodu psychoterapeuty. Umożliwia praktyczne rozeznawanie możliwości kursanta do podjęcia dalszego szkolenia. Kurs powstał z myślą o osobach nie spełniających warunków kwalifikacji do całościowego kursu psychoterapii, pragnących zdobyć doświadczenie praktyczne i wiedzę z zakresu zawodu i szkolenia psychoterapeutycznego.
Kurs opiera się na zbieraniu doświadczeń w kontakcie z pacjentami oddziału, a następnie omawianiu zjawisk w grupie Balinta. Kurs zapewnia również podstawy teoretyczne na temat kontaktu terapeutycznego i psychopatologii osób mogących korzystać z psychoterapii wglądowej.

Zajęcia kursu zerowego odbywają się średnio raz w miesiącu (piątek lub sobota) w Szpitalu Babińskiego i trwają 3 godziny.
W sumie każdy rok to 10 spotkań. Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu/październiku, a kończą w czerwcu/lipcu. Koszt kursu to 1500 zł (możliwość rozłożenia opłaty na 2 raty).
Adres
30-393 Kraków
ul. J. Babińskiego 29
Telefon
(+48) 126524467
Email
kurs.psychoterapii@babinski.pl
polityka prywatności | RODO
Wróć do spisu treści